Thông báo mới

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1_năm 2023

Trường Đại học Phan Thiết thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1_năm 2023 như sau: Xem thông tin chi...

LỄ KHAI GIẢNG CAO HỌC NĂM 2022 ĐỢT 2

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo Sau Đại học, vào ngày 29/12/2022, trường Đại học Phan Thiết đã long...

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ NGƯỜI HD ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THS QTKD KHÓA 8.2

Phòng QL Sau Đại học thông báo đến các anh/chị học viên lớp MBA8.2 về việc đăng ký đề tài...

Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1_năm 2023

Trường Đại học Phan Thiết thông báo tuyển sinh thạc...

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2_năm 2022

Trường Đại học Phan Thiết thông báo tuyển sinh thạc...

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Ngành Luật Kinh Tế năm 2022

Trường Đại học Phan Thiết thông báo tuyển sinh thạc...